Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Zasady przyjęcia i rejestracji

Kto i w jaki sposób może zarejestrować się do przychodni i poradni działających w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki?

W przychodniach WOMP – ZCLiP przyjmowani są:

 • bezpłatnie – pacjenci ubezpieczeni lub nieubezpieczeni z prawem do świadczeń (zgodnie z wymogami NFZ) – na podstawie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • odpłatnie zgodnie z cennikiem – pacjenci nieubezpieczeni bez prawa do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.

W ramach medycyny pracy i badań psychologicznych przyjmowani są:

 • pracownicy oraz uczniowie – badanie finansowane przez pracodawców lub inne podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • osoby samodzielnie wnioskujące o badania – koszt badania pokrywają osobiście zgodnie z obowiązującym cennikiem

Rejestracja do lekarzy rodzinnych (POZ) możliwa jest:

 • osobiście – przy okienku rejestracji każdej z przychodni WOMP – ZCLiP,
 • telefonicznie,
 • internetowo – poprzez stronę internetową WOMP – ZCLiP (założenie konta możliwe przez internet bądź bezpośrednio w rejestracji każdej przychodni WOMP – ZCLiP).

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest:

Do poradni konieczne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej (wypis ze szpitala nie jest skierowaniem do poradni). W razie stanu nagłego (na przykład wypadek) porada zostanie udzielona bez skierowania.

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (źródło http://www.nfz-szczecin.pl/n-3589-1.htm)

WAŻNE! Z dniem 1 stycznia 2015 roku do lekarza okulisty i dermatologa wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego

Lista specjalistów w przychodniach WOMP – ZCLiP, do których nie wymagane jest skierowanie:

 • ginekolog,
 • psychiatra,
 • onkolog.

Więcej aktualności

Data publikacji: 26 lutego 2021

Obowiązek noszenia maseczek

Więcej informacji

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Więcej informacji

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

SZANOWNY PACJENCIE

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DN.24 LUTEGO 2021 W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII, WCHODZĄCYM W ŻYCIE W DNIU 27 LUTEGO 2021

NA  TERENIE PRZYCHODNI  WOMP–ZCLiP

OBOWIĄZUJE NAKAZ  ZAKRYWANIA UST  I  NOSA wyłącznie przy użyciu MASECZKI!

UWAGA: WSTĘP DO PRZYCHODNI I GABINETÓW LEKARSKICH WYŁĄCZNIE W MASECZCE OCHRONNEJ, ZACHOWAJ BEZPIECZNY ODSTĘP (ZALECANA DEZYNFEKCJA RĄK LUB RĘKAWICZKI OCHRONNE)

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.